Dây kéo dài

Giấc mơ về một sợi dây nối dài tượng trưng cho những nỗ lực để đảm bảo một cái gì đó hoạt động trong tình huống mà nó không tự hoạt động. Các bước bổ sung để đảm bảo rằng điều gì đó phải xảy ra hoặc phải hoạt động. Quyền lực, nguồn lực hoặc nỗ lực trong tình huống không thể tự mình tiến bộ. Tiêu cực, một sợi dây nối dài có thể phản ánh sự ép buộc, hối lộ hoặc đi sau lưng ai đó.