Thế chấp

Giấc mơ về một khoản thế chấp tượng trưng cho một quan điểm ổn định hoặc triển vọng về một tình huống cần phải duy trì. Bạn phải giữ cho mình trách nhiệm để duy trì sự ổn định của tình huống. Bạn đã có ~chân vào cửa~ và bây giờ phải giữ mình ở đó. Một tình huống mà bạn phải quan tâm mọi lúc hoặc bạn sẽ mất những gì bạn có.