Thuốc Quack

Giấc mơ về thuốc lang băm tượng trưng cho cách tiếp cận vấn đề không hiệu quả, hoặc mang lại cho bạn cảm giác an toàn giả tạo.