Con chí

Giấc mơ về chấy tượng trưng cho những suy nghĩ và cảm giác bị ô uế về thể chất hoặc tình cảm. Bạn có thể cảm thấy tội lỗi, hối hận, đã qua sử dụng, bẩn thỉu, hoặc như thể bạn không đủ tốt. Ngoài ra, chí có thể phản ánh những người hoặc hoàn cảnh mà bạn muốn tránh xa.