Ợ hơi

Giấc mơ về ợ hơi tượng trưng cho việc chứng tỏ bản thân và không quan tâm đến nó nữa. Truyện tranh cứu trợ. Về mặt tích cực, ợ hơi có thể phản ánh một bước đột phá trong cuộc đấu tranh cá nhân hoặc cảm thấy tốt khi vượt qua một vấn đề. Nhận thấy rằng một vấn đề hoặc thách thức không còn quan trọng nữa hoặc lên tiếng về mức độ dễ dàng của một thứ gì đó. Cho người khác thấy rằng không có gì phải lo lắng. Về mặt tiêu cực, ợ hơi có thể phản ánh sự thiếu đánh giá cao hoặc thể hiện.