Ăn trộm

Giấc mơ về việc trở thành nạn nhân của một vụ trộm có thể thể hiện sự hối hận của bạn vì đã không thể từ chối điều gì đó. Có chủ đích là đã lựa chọn sai dẫn đến hậu quả. Nó cũng có thể là biểu hiện của cảm giác bất lực trong việc kiểm soát cuộc sống của bạn. Bạn có thể cảm thấy rằng một người hoặc một tình huống có thể tiếp tục tước đoạt quyền lực của bạn.