Cuốc đất

Giấc mơ về một cái cuốc làm vườn tượng trưng cho ước muốn làm cho một hoàn cảnh khó khăn bớt đi. Đổ ra một trách nhiệm lớn hoặc khó khăn. Đối phó với những vấn đề lớn hơn là mảnh ghép hoặc cố gắng làm cho một tình huống khó khăn dễ quản lý hơn.