Tiền vệ

Giấc mơ về một tiền vệ biểu trưng cho một khía cạnh của bạn có trách nhiệm dàn xếp nỗ lực để có thêm đòn bẩy trong một cuộc xung đột. Kiểm soát hoặc hỗ trợ một tình huống để giành lại quyền kiểm soát hoặc quyền lực bằng bất cứ cách nào cần thiết. Dẫn đầu một cuộc đấu tranh khó khăn để đạt được tiến bộ dưới bất kỳ hình thức nào. Về mặt tích cực, một tiền vệ có thể phản ánh cảm giác được tôn trọng và tự tin khi bạn dẫn dắt tình huống để giành lại quyền lực hoặc quyền kiểm soát. Dẫn dắt người khác hoàn thành một công việc rất khó khăn. Cảm thấy vinh quang khi làm việc nhóm tốt. Một cách tiêu cực, một phần tư tiền vệ có thể phản ánh cảm giác của bạn về việc không tăng đòn bẩy đúng cách trong một tình huống. Sai lầm, sơ suất, thời điểm không tốt hoặc ủy quyền không đúng cách đã dẫn đến động lực hoặc tiến độ bị đảo ngược. Nó cũng có thể là biểu hiện của một thái độ kiêu ngạo cảm thấy không cần người khác hoàn thành một công việc khó khăn. Thái độ đội kém.