Đỏ mặt

Giấc mơ về đỏ mặt tượng trưng cho sự bất lực khi được người khác để ý. Bạn hoặc ai đó nhận thấy rằng họ đã bộc lộ điểm yếu của mình. Ngoài ra, giấc mơ có thể phản ánh một tình huống xấu hổ hoặc bạn không thích bị xấu hổ.