Khoa học

Giấc mơ về nghiên cứu khoa học tượng trưng cho những suy nghĩ hoặc tình huống trong cuộc sống của bạn mang tính chất thử nghiệm. Ý tưởng mới, thói quen mới hoặc phương pháp mới để giải quyết vấn đề. Bạn đang học hỏi từ những kinh nghiệm hoặc phương pháp mới này.