Đàn bà

Phụ nữ trong giấc mơ đại diện cho các đặc điểm tính cách nữ tính là thụ động, thông cảm, dễ tiếp thu, nhạy cảm, nuôi dưỡng, trực giác, sáng tạo hoặc cho đi. Về mặt tiêu cực, phụ nữ có thể đại diện cho những khía cạnh của bạn mà bạn gặp khó khăn hoặc mất mát. Nhìn thấy những người phụ nữ không quen biết trong giấc mơ tượng trưng cho những khía cạnh nữ tính mà bạn chưa từng trải qua. Về mặt tiêu cực, nó có thể phản ánh sự hạ mình trong một tình huống mới. Về mặt tích cực, nó có thể phản ánh cảm giác được hỗ trợ, được kiểm soát điều gì đó hoặc trải nghiệm đáng mơ ước mà bạn chưa từng có trước đây. Giấc mơ về một người phụ nữ lớn tuổi có thể phản ánh kinh nghiệm liên quan đến việc hỗ trợ người khác hoặc bị khó khăn. Nếu bạn rất bị thu hút bởi một người phụ nữ trong giấc mơ, điều này có thể đại diện cho mong muốn có một điều gì đó xảy ra hoặc một loại trải nghiệm thú vị. Nó cũng có thể là sự thể hiện cảm xúc của bạn về việc bạn cảm thấy điều gì đó tốt đẹp như thế nào trong cuộc sống của mình.