Luật (Đang học)

Giấc mơ về học luật ở trường tượng trưng cho mối quan tâm hoặc lo lắng của bạn về tình huống cuộc sống bất công như thế nào. Bạn có thể đang suy nghĩ về việc làm thế nào để đáp trả một ai đó hoặc buộc công lý vào một tình huống.