Yarmulkes

Giấc mơ về yarmulke tượng trưng cho tâm trạng hoặc thái độ không quan tâm đến điều gì ngoại trừ chủ nghĩa thực chứng. Lạc quan, đạo đức hoặc hành vi tốt quan trọng hơn bình thường. Bạn hoặc ai đó luôn nghĩ rằng luôn tích cực là điều quan trọng. Bạn hoặc ai đó đang rất cứng đầu về những niềm tin hoặc hành động tích cực. Trung thực, công bằng, quan tâm đến người khác hoặc đương đầu với các vấn đề có thể đột nhiên rất quan trọng. Một điềm báo có thể xuất hiện trong giấc mơ khi sự chính trực, thành công hoặc khả năng thích ứng với các vấn đề của bạn đang được kiểm tra.