Cử tạ

Giấc mơ về việc nâng tạ tượng trưng cho bạn hoặc ai đó đang nỗ lực cải thiện bản thân. Cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn theo một cách nào đó. Nếu bạn thấy những kẻ xấu xa đang nâng tạ, điều này tượng trưng cho những khía cạnh tiêu cực của bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Những thói quen vô cảm, lừa dối hoặc tiêu cực đang phát triển mạnh mẽ. Bạn có thể đang tìm cách để trở nên nhẹ nhàng hơn, đáng sợ hơn hoặc trả thù.