Thời tiết Vanes

Giấc mơ về một cánh quạt thời tiết tượng trưng cho sự không thể đoán trước hoặc những tình huống khiến bạn cảm thấy như bất cứ điều gì có thể xảy ra.