Chậu hoa

Giấc mơ về một chậu hoa tượng trưng cho sự hài lòng với một cái gì đó tốt đẹp như thế nào. Một tình huống “đủ đẹp” để bạn không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc để ý nó ngay bây giờ.