Đội Swat

Giấc mơ về một đội swat tượng trưng cho sự thay đổi tích cực mạnh mẽ hoặc hành động kỷ luật hoàn toàn không được bảo vệ. Một sự sửa chữa khẩn cấp hoặc ngay lập tức không khoan nhượng. Không quan tâm đến điều gì ngoại trừ việc buộc điều gì đó tiêu cực phải thay đổi.