Trò ảo thuật

Giấc mơ về một trò ảo thuật tượng trưng cho một sự thay đổi cảm thấy tuyệt vời hoặc tuyệt vời và không cần lời giải thích. Nó cũng có thể đại diện cho một sự thay đổi tức thời rất mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn, bất chấp mọi kỳ vọng của bạn. Bạn không thể tin rằng một cái gì đó đã hoạt động. Nó cũng có thể là biểu hiện của một thói quen hoặc cơ chế đối phó giúp giải quyết ngay lập tức một vấn đề. Bạn hoặc người khác làm điều gì đó sẽ khắc phục được sự cố mà không cần thảo luận thêm. Điều gì đó bạn nói hoặc làm sẽ sửa chữa điều gì đó ~giống như ma thuật.~ Ví dụ: Một người đồng tính nam mơ thấy ai đó biểu diễn một trò ảo thuật với một sợi dây chuyền. Trong cuộc sống thức dậy, anh nhận thấy rằng việc nói với mọi người rằng anh không thể làm gì về lối sống đồng tính của mình ngay lập tức khiến họ chấp nhận anh hơn.