Rùa

Giấc mơ về một con rùa tượng trưng cho cảm xúc bị khóa chặt hoặc mong muốn về sự an toàn bao trùm tất cả những điều khác. Bạn không muốn làm bất cứ điều gì ngoại trừ đối phó với một vấn đề cụ thể cho đến khi mối đe dọa biến mất. Một điều ước cho sự an toàn hoàn hảo. Một con rùa có thể phản ánh những tình huống nguy hiểm hoặc những vấn đề rất nhạy cảm mà bạn muốn làm mọi cách để tránh. Một con rùa cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn ngại tiếp cận hoặc bạn đang ~xây bức tường~ xung quanh cuộc sống của mình theo một cách nào đó. Rùa có xu hướng xuất hiện trong giấc mơ của những người bệnh nặng hoặc những người đối mặt với cái chết. Điều này là do vấn đề sức khỏe của họ quá nguy hiểm nên họ cảm thấy cần phải cách ly bản thân khỏi bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến trạng thái nhạy cảm của họ. Xu hướng ẩn mình trong mai của rùa phản ánh sự lo lắng cho các vấn đề của chúng mà cái giá phải trả là tất cả.