sốt mỳ Ý

Giấc mơ về nước sốt spaghetti tượng trưng cho những tình huống tiêu cực hoặc những vấn đề khó thay đổi. Một thứ gì đó đã từng hoạt động trong cuộc sống của bạn thì nó sẽ trở thành một vấn đề nan giải hoặc liên tục nhắc nhở về sự thất bại. Nước sốt mì Ý có thể phản ánh những sai lầm, hối tiếc hoặc những vấn đề không thể sửa chữa dễ dàng. Một tình huống không có câu trả lời dễ dàng.