Củ cải

Giấc mơ về củ cải tượng trưng cho cảm giác rằng điều gì đó tích cực trong cuộc sống của bạn mà bạn sẽ không tự mình lựa chọn trước. Một cách tiêu cực, một củ cải có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang bất cẩn tránh một thứ gì đó mà bạn có lợi nhất vì nó không cảm thấy ngon như bạn muốn. Điều gì đó tích cực nhưng không đủ tuyệt vời cho bạn.