Embalmed

Giấc mơ thấy ai đó được ướp xác tượng trưng cho một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, nơi việc lưu giữ quá khứ là rất quan trọng. Không bao giờ muốn thứ gì đó bị mất đi sẽ bị lãng quên. Không muốn mất bất cứ thứ gì khác sau khi trải qua một sự thay đổi hoặc mất mát lớn. Đi xa hơn để bảo toàn danh tiếng. Mối quan tâm sâu sắc về cách một cái gì đó được nhớ lại sau khi bị mất. Muốn một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn được ghi nhớ là ~hoàn hảo~ mãi mãi. Tiêu cực, ướp xác có thể phản ánh sự lo lắng về việc người khác có quan niệm sai lầm về sai lầm hoặc quá khứ của bạn. Lo lắng hoặc lo lắng về việc đánh mất danh tiếng của bạn. Ngoài ra, nó có thể phản ánh những khó khăn trong quá khứ. Dành quá nhiều thời gian để nghĩ rằng ai đó hoặc thứ gì đó mà bạn đã đánh mất là hoàn hảo.