Soap Opera

Giấc mơ về một vở Soap Opera tượng trưng cho một trải nghiệm rất kịch tính hoặc hành vi rất kịch tính.