Khẩu trang phẫu thuật

Giấc mơ về một chiếc mặt nạ phẫu thuật tượng trưng cho khả năng chống lại những ảnh hưởng không mong muốn. Bạn hoặc ai đó rất tập trung và có thể không muốn thỏa hiệp hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào. Về mặt tích cực, mặt nạ phẫu thuật có thể phản ánh sự kiên định, độ tin cậy hoặc một tình huống không thể khuất phục. Một cách tiêu cực, mặt nạ phẫu thuật có thể phản ánh sự không muốn thay đổi.