Cắt

Giấc mơ về một vết cắt tượng trưng cho cảm giác bị hạ thấp, bị khinh miệt, bị đối xử tệ bạc hoặc thất vọng. Giảm tầm quan trọng hoặc tác động của bạn. Xem xét vị trí trên cơ thể nơi vết cắt được thực hiện. Những vết đứt tay có thể phản ánh khả năng của bạn đang bị suy giảm. Cắt chân có thể phản ánh cảm giác độc lập của bạn đang bị suy giảm. Nằm mơ thấy cắt dây điện có thể phản ánh các mối quan hệ hoặc kết nối trong cuộc sống của bạn đang bị cắt đứt.