Thức tỉnh

Mơ thấy bạn thức dậy sau giấc ngủ tượng trưng cho những hiểu biết mới về một vấn đề. Ngoài ra, nó có thể phản ánh động lực của bạn để cuối cùng hành động với một vấn đề.