Saint

Giấc mơ về một vị thánh tượng trưng cho một khía cạnh của bạn được nhận thấy là hoàn hảo hoặc không bao giờ làm điều gì sai trái. Sự thừa nhận hoặc sự công nhận về sự trung thực, công bằng hoặc vô tội. Lòng tốt thực sự hoặc dịch vụ cho những người khác được trưng bày. Được tôn trọng vì đã sống theo nguyên tắc của bạn. Một cách tiêu cực, một vị thánh có thể phản ánh sự lo lắng hoặc thái độ quyết đoán về việc tránh bị chú ý là đã làm bất cứ điều gì sai trái. Nói dối người khác rằng bạn không thể làm gì sai. Nó cũng có thể là biểu hiện của sự ghen tị hoặc oán giận khi người khác được tôn trọng hơn bạn.