Harpoon

Giấc mơ về một cây lao tượng trưng cho một vấn đề hoặc tình huống lớn mà bạn phải giải quyết ngay lần đầu tiên.