chiến binh

Giấc mơ về một chiến binh tượng trưng cho một khía cạnh trong tính cách của bạn là không sợ hãi. Bạn có thể đang đứng dậy nỗi sợ hãi mà bạn mắc phải hoặc tình cờ nắm lấy một cơ hội lớn. Về mặt tiêu cực, bạn có thể đang gặp một người mà bạn không sợ không có gì đe dọa họ. Nó cũng có thể là sự thể hiện quá mức của bạn để đối mặt với các vấn đề hoặc thể hiện việc làm như vậy.