Ruby

Giấc mơ về viên đá quý ruby ​​tượng trưng cho những ý định tiêu cực không thể khuất phục. Nó cũng có thể là đại diện của các tình huống tiêu cực có chủ ý vĩnh viễn. Bạn hoặc người khác có động cơ làm điều gì đó xấu hoặc sai trái. Đang ấp ủ một kế hoạch hoặc ý tưởng tiêu cực.