Tống tiền

Giấc mơ về việc bị tống tiền tượng trưng cho một tình huống trong cuộc sống của bạn mà bạn cảm thấy mình đang phải chịu đựng một tình huống tiêu cực hoặc ý định xấu của người khác. Một mối đe dọa thường xuyên về mất mát hoặc thất bại nếu chủ nghĩa tiêu cực không được tôn trọng. Một tối hậu thư. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng nếu bạn không tiếp tục làm điều gì đó, bạn có thể đánh mất thứ quan trọng đối với bạn. Lo sợ sự tiêu cực hoặc sự xấu hổ từ quá khứ quay trở lại ám ảnh bạn và / hoặc tuyệt vọng để ngăn chặn điều đó. Mơ thấy bạn đang tống tiền một ai đó tượng trưng cho một tối hậu thư mà bạn đang đưa ra cho người khác. Bạn có thể đang lên kế hoạch hủy bỏ hoặc dừng việc gì đó nếu một số điều kiện không được duy trì. Nó cũng có thể là đại diện cho các vấn đề về quyền lực và sự thống trị. Bạn có thể bị cạnh tranh quá mức. Khai thác quá khứ hoặc bí mật của người khác.