Súng bắn

Giấc mơ về việc nghe thấy tiếng súng tượng trưng cho nhận thức của bạn về việc người khác trong cuộc sống của bạn đưa ra một quyết định hoặc lời cảnh báo mạnh mẽ. Nó cũng có thể là đại diện cho nhận thức của bạn về những hậu quả trì hoãn của một quyết định mà bạn đã đưa ra cuối cùng khiến nó hiện diện trong cuộc sống của bạn.