Thuê

Giấc mơ về việc trả tiền thuê nhà tượng trưng cho nghĩa vụ và trách nhiệm cá nhân. Chi phí cá nhân cho những gì chúng ta có hoặc muốn. Những gì mong đợi ở bạn. Giấc mơ về việc thu tiền thuê nhà tượng trưng cho những nghĩa vụ hoặc trách nhiệm mà bạn mong đợi từ người khác.