Thong

Giấc mơ về một người khác nhìn thấy một chiếc quần lót tượng trưng cho một điều gì đó trong cuộc sống của bạn đang bộc lộ với bạn. Cơ hội, tình huống mới hoặc thông tin chi tiết đang tự thể hiện. Giấc mơ về mặc một chiếc quần lót tượng trưng cho sở thích của bạn muốn bộc lộ bản thân, cởi mở hoặc tham gia vào một điều gì đó. Ngoài ra, nó cũng có thể là đại diện của sở thích tình dục.