Chương trình truyền hình thực tế

Giấc mơ về một chương trình truyền hình thực tế tượng trưng cho việc bán người khác về mức độ quan trọng hoặc thú vị của bạn. Trải nghiệm bản thân khiến người khác tập trung vào các chi tiết hoặc tầm quan trọng trong cuộc sống của bạn. Muốn người khác biết từng việc nhỏ mà bạn đang làm. Tạo một cảnh tượng về hành động hoặc quyết định của bạn cho người khác. Về mặt tích cực, một chương trình truyền hình thực tế có thể phản ánh việc kể câu chuyện cuộc đời bạn hoặc cố gắng bán cho người khác về mức độ thú vị của bạn. Một cách tiêu cực, một chương trình truyền hình thực tế có thể phản ánh sự khoe khoang, nói dối về cuộc sống của bạn hoặc muốn được chú ý.