Thua

Giấc mơ về việc đánh mất một tài sản hoặc một thứ gì đó mà bạn sở hữu tượng trưng cho quyền lực, tài nguyên hoặc cảm giác mà bạn không thể có được nữa. Bạn có thể đang trải qua một sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống hoặc gần đây phải ngừng làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy đặc biệt hoặc quan trọng. Giấc mơ về việc thua một cuộc thi tượng trưng cho cảm giác không đủ tốt. Bạn có thể đã đánh mất một cơ hội mà bạn cho là quan trọng. Ví dụ: Một người phụ nữ mơ thấy mình bị mất ví. Trong cuộc sống thức dậy, cô phải từ bỏ các nhiệm vụ trong Giáo hội của mình.