Công trường

Giấc mơ về một công trường xây dựng tượng trưng cho những tình huống cuộc sống đang thức giấc, nơi trọng tâm hoàn toàn là đạt được một kết quả hoàn thành. Nó cũng có thể là đại diện của bộ phim liên quan đến nỗ lực bền bỉ để hoàn thành một dự án lớn hoặc đầy thử thách. Một tư duy luôn tập trung vào việc có từng thứ nhỏ cần thiết để hoàn thành công việc. Một cách tiêu cực, địa điểm xây dựng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn hoặc những người khác đang lãng phí nhiều thời gian để hướng tới mục tiêu theo những cách phản tác dụng. Nó cũng có thể là biểu hiện của một nỗ lực có chủ đích để trông có vẻ bận rộn hoặc quan trọng để bạn không bao giờ phải hoàn thành mục tiêu.