Cắt

Giấc mơ về việc cắt một cái gì đó tượng trưng cho niềm tin, thói quen, mối quan hệ hoặc tình huống mà bạn đang cắt đứt.