Khu

Giấc mơ về quý tượng trưng cho sự kích hoạt hoặc sự khởi đầu của một điều gì đó. Một số niềm tin hoặc tình huống cuộc sống đang bắt đầu, hoặc đang vận động. Bạn cũng có thể đang lắng nghe những ý tưởng mới hoặc thử nghiệm điều gì đó mới. Tìm thấy một phần tư trong giấc mơ tượng trưng cho sự sáng suốt, quyền lực hoặc sự tự do có được về mặt tinh thần hoặc cảm xúc khi bắt đầu một cái gì đó mới hoặc thử nghiệm các ý tưởng. Bạn hoặc một số khía cạnh trong tính cách của bạn có thể đạt được khi hành động hoặc thử một điều gì đó mới. Biểu tượng của phần tư dựa trên phần tư được sử dụng để kích hoạt các thiết bị đánh bạc.