Kích thước

Giấc mơ về kích thước của một thứ gì đó tượng trưng cho việc bạn cảm thấy điều gì đó quan trọng như thế nào. Phản ánh mức độ mạnh mẽ, năng lực hoặc nguy hiểm mà bạn cảm thấy một tình huống hoặc một người đang gây ra. Một phản ánh của bạn cảm thấy bạn ~đo lường.~ Kích thước lớn có thể phản ánh tầm quan trọng, sự thống trị hoặc nguy cơ bị chế ngự. Kích thước nhỏ có thể phản ánh cảm giác tầm thường, bất lực hoặc niềm tin rằng một tình huống dễ kiểm soát. Một cái gì đó không cảm thấy đe dọa. Kích thước trung bình có thể phản ánh cảm giác rằng một cái gì đó bình thường, trung bình hoặc ~vừa phải~. Ví dụ: Một cậu bé mơ ước rất nhỏ và gần như bị dẫm lên. Trong cuộc sống thức dậy, anh là một người có cái tôi rất nhỏ và sợ bị đối xử như một kẻ tầm thường trong cuộc chiến gia đình.