Thầy tu

Giấc mơ về một linh mục (không phải một nhà thuyết giáo) tượng trưng cho nghĩa vụ đạo đức, hoặc đảm bảo rằng các nguyên tắc được tuân thủ. Bạn hoặc một tình huống trong cuộc sống của bạn có thể đòi hỏi một tinh thần kỷ luật, sự công bằng hoặc cách cư xử đúng mực hơn. Linh mục có thể là một dấu hiệu cho thấy một điều gì đó trong cuộc sống của bạn khiến bạn thích thú trong hành vi bảo thủ hoặc tránh xa những thói quen hoặc tình huống xấu.