Bẩy

Giấc mơ về việc đặt bẫy tượng trưng cho quyết định của bạn để giải quyết một vấn đề nào đó. Bạn cảm thấy mệt mỏi vì mất mát và muốn làm điều gì đó để giải quyết nó. Ngoài ra, việc đặt bẫy có thể phản ánh mong muốn của bạn là gài bẫy ai đó vì sự xấu hổ hoặc ngăn chặn hành vi không mong muốn. Giấc mơ về việc bị mắc bẫy tượng trưng cho cảm giác xấu hổ. Nó cũng có thể là đại diện của cảm giác ngây thơ hoặc ~trong đầu bạn.~ Giấc mơ về việc bạn nhận thức được một cái bẫy mà người khác đã giăng ra có thể phản ánh nhận thức của bạn về nguy hiểm tiềm tàng, nguy hiểm hoặc thử nghiệm đang xảy ra. Để ý những người khác đang được kiểm tra xem họ thực sự là ai.