Cá voi

Giấc mơ về một con cá voi tượng trưng cho những vấn đề trong cuộc sống của bạn có sức ảnh hưởng lớn đến mức chúng loại bỏ mọi sự chống đối. Về mặt tích cực, một con cá voi phản ánh một tình huống tích cực, có sức mạnh đến nỗi mọi lo lắng hay thất vọng của bạn trở nên vô nghĩa. Về mặt tiêu cực, một con cá voi phản ánh một tình huống quá mạnh mẽ đến nỗi tất cả mong muốn hoặc mục tiêu của bạn bị giảm bớt.