Nước hoa

Giấc mơ về nước hoa tượng trưng cho mong muốn của bạn là làm cho người khác cảm thấy hài lòng về hành động, ý tưởng hoặc hành vi của bạn. Bạn có thể đang nói điều gì đó với ai đó mà bạn muốn thích bạn. Muốn ai đó cảm thấy tốt về bạn. Giấc mơ về nước hoa có mùi hôi có thể đại diện cho một điều gì đó mà bạn hoặc người khác đang làm để được người khác thích nhưng hoạt động không tốt. Một dấu hiệu cho thấy những ý tưởng mới đang theo thứ tự hoặc ai đó không ~hiểu~. Giấc mơ về các mẫu nước hoa có thể tượng trưng cho cơ hội để cố gắng tạo ấn tượng mới với ai đó. Thử nghiệm điều gì đó có thể khiến người khác cảm thấy hài lòng về bạn.