Đang chơi

Giấc mơ về chơi hoặc hoạt động vui chơi tượng trưng cho cảm giác sáng tạo không hạn chế, không có nghĩa vụ hoặc quyền truy cập không giới hạn. Làm những gì bạn thích mà không cần phải nhận thấy bất kỳ vấn đề. Về mặt tiêu cực, giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang không xem xét một tình huống đủ nghiêm túc. Lựa chọn trốn tránh trách nhiệm. Bạn cần phải đối mặt với thực tế.