Túi rác

Giấc mơ về túi rác tượng trưng cho những suy nghĩ, ký ức, thói quen hoặc tình huống cuộc sống mà bạn muốn loại bỏ càng sớm càng tốt. Nhận thấy một cái gì đó đang biến mất. Một cái gì đó không hiệu quả, hoặc không mong muốn đang bị loại bỏ hoặc ngừng tiếp tục.