Kính hiển vi

Giấc mơ về một chiếc kính hiển vi tượng trưng cho sự kiểm tra chặt chẽ hoặc xem xét kỹ lưỡng các vấn đề hoặc tình huống nhất định.