Quả hạch

Giấc mơ về ăn quả hạch tượng trưng cho cảm giác về mục tiêu hoặc một loại trải nghiệm dễ dàng có được. Một lựa chọn hoặc một lựa chọn thuận tiện. Tiêu cực, các loại hạt trong giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn quá thoải mái với những lựa chọn hoặc lựa chọn dễ dàng. Ghen tị khi phải làm bất cứ điều gì khó khăn. Một niềm tin ngây thơ về việc một cái gì đó phải dễ dàng như thế nào. Nó cũng có thể là đại diện cho sự lạm dụng hoặc khai thác một thứ gì đó vì nó dễ hơn bất cứ thứ gì khác. Hãy xem xét loại hạt và cảm giác của nó khi cố gắng ăn để có thêm ý nghĩa.