Hộp Pandora

Nằm mơ thấy chiếc hộp Pandora tượng trưng cho bạn hoặc ai đó đang mạo hiểm mọi thứ để thử một cái gì đó mới. Nó có thể phản ánh sự suy đoán về các mối đe dọa to lớn hoặc sự hỗn loạn để làm điều gì đó khác biệt. Ngoài ra, chiếc hộp của Pandora có thể phản ánh thuyết phủ định mạnh mẽ mà rất khó hoặc không thể đảo ngược nếu bạn thử nghiệm với một thứ gì đó.