Con la

Giấc mơ về một con la tượng trưng cho bạn hoặc người khác cảm thấy như họ phải làm tất cả công việc. Làm mọi thứ mà người khác muốn. Chịu hoàn toàn trách nhiệm kể cả khi bạn không muốn. Mang tất cả gánh nặng hay nỗi đau cho người không có ai. Bạn có thể cảm thấy bị đánh giá thấp hoặc bị đánh giá quá cao.